Planer for høsten 2020 i Bedehuskirken

Planer for høsten 2020 i Bedehuskirken

 

Det har vært en spesiell vår for oss alle og vi pastorer syns det har vært både krevende og utfordrende å være ledere for en menighet vi ikke kan samle eller mennesker vi ikke kan se når vi kommuniserer. 

Samtidig har takknemligheten vært stor over huskirke strukturen vi har i Bedehuskirken, gjennom oppfølging av huspastorene er opplevelsen vår at mye har fungert bra i en spesiell og krevende tid. Dere har alle vært kreative og begitt dere ut på nye plattformer og måter å samles på- godt jobba!  

Vårt største ønske i møte med høsten er det samme som alltid; å følge Jesus der han sender oss. (Det blir en annerledes og kanskje noe usikker høst, men..) I møte med høstens planer for Bedehuskirken har vi brukt mye tid på samtaler, bønn, lyttet til Gud og innspill fra stabsteamet, lederteamet og huspastorene våre. 

Vi opplever Guds ledelse, noen ting ser vi klart, noen ting har Gud forberedt år i forveien og noen ting er vi usikre på og tror Gud ber oss om å vente å starte opp i formatet slik vi kjenner det. Vi vil at dere skal vite at vi ønsker ikke bare å bestemme oss for en plan, det kunne vi gjort, men da hadde det blitt mer preget av våre planer enn Guds ledelse. Vi tror at denne tiden har mange muligheten som Gud har gitt oss. Dette er en tid for å søke Gud i bønn og tilbedelse, en tid for å søke Han og muligheten som ligger fremfor, mer enn å vente på at alt skal gå tilbake til slik vi kjente det. Vi tror at dette er en tid for å bygge de mindre felleskapene sterkere og mer solide: huskirkene våre og den personlige relasjonen til Jesus, fremfor å vente på at de store samlingene kan finne sted.  

Til høsten planlegger vi å ha kveldssamlingene “Kall til bønn” hvor bønn og tilbedelse står i fokus, annenhver uke. Vi planlegger ikke gudstjenester søndag formiddag slik vi kjenner det.  

Huskirken er vår nære åndelige familie, de vi lever kirke sammen med. Til høsten vil vi sette inn mer ressurser mot huskirkene og hjemmet. Vi vil utarbeide ressurser knyttet til Bibelstudie og samtale, lovsang, samlinger med barn og undervisning. Huspastorene vil få en tettere oppfølging gjennom huddle og ledersamlinger, og DNA samlingene vil bli en (digital) samling av storfamilien. Høstens DNA-samlinger vil være spesielt viktig for å kjenne at vi er endel av noe større, gi rom for samtaler internt i huskirken, felles eierskap og retning. Vi ønsker også å jobbe enda mer aktivt for å legge til rette for oppstart av nye huskirker og nye mennesker i huskirkene våre.  

Vi har lenge jobbet mot å starte et læringsfelleskap for foreldre. Vi gleder oss stort over å kunne presentere Læringsfelleskapet Oppdrift, med oppstart i september! Påmelding finner du her

Mannsweekend, Helaften og Futurum samlinger vil gjennomføres på best mulig måte i henhold til retningslinjer fra myndigheter. 

Ungdommene i GN samles ukentlig i sine aldersinndelte huskirker. For 8.-10. klasse huskirkene  startes det opp med nytt utarbeidet innhold i samlinger kombinert felles på Saron og aldersinndelt i hjemmene. Annenhver fredag er det GN gudstjenester med påfølgende kiosk og lek. Betweenhuskirken, for barna i 6. og 7. klasse, samles i hjemmene annenhver fredag. 

Dette er slik vi planlegge for høsten i Bedehuskirken, så vet vi at ting kan endre seg fort og det må vi ta dersom det kommer. Vi har forventninger til hva Gud ønsker å gjøre i menneskers personlige relasjon til Han, i huskirke- felleskapene våre og med oss som storfamilie. 

 

Riktig god sommer! 

Powered by Cornerstone