Er sommerferien en sabbat?

Er sommerferien en sabbat?

Sabatt er et begrep vi finner ofte i Bibelen, og de fleste av oss forbinder det nok med jødisk kultur og tradisjon, men hva er egentlig en sabatt?

Sabatten har utgangspunkt i skapelsfortellingen når vi lærer at Gud fulførte det Han hadde skapt den syvende dagen, stoppet og hvilte. Videre kan vi lese at Gud gir folket sitt sabattsbudet i 2Mos 31. Her leser vi at årsaken til at Israelsfolket skal stoppe arbeidet det syvende dagen er at Gud hvilte den syvende dagen og "pustet rolig ut". 

Frem til nylig har jeg trodd at sabatt betyr hvile. Det gjør det faktisk ikke! Kort sagt betyr sabatt; å stoppe. Israelsfolket fikk et bud om å stoppe den syvende dagen, og når de stoppet skulle de hvile.

Bibelsk sabatt er å stoppe for å forestille seg Himmelriket. Noen har kanskje hørt uttrykke "den evige hvile" om Himmelriket? Jeg liker det uttrykket. Når vi så stopper (holder sabatt),  skal vi faktisk forestille oss hvordan det blir den dagen når alt blir evig og fullkomment. Vi vet at det ikke kommer naturlig for de fleste av oss å forestille seg evigheten. Jødene utviklet etterhvert tydelige tradisjoner og praksiser som hjelper dem å forstille seg hvordan det kommer til å bli.

 Det er et uttrykk av Abraham Joshua Heschel fra boken The Sabbath, som jeg nærmest har meditert over den siste tiden: "Sabbaten er for tidslinjen, det tempelet og tabernaklet er for den fysiske verden. Sabatten er en katedral på tidslinjen. På den syvende dagen erfarer vi det tabernaklet og tempelet representerer fysisk som er evig liv, Gud i den fullførte skapelsen." 

“The sabbath is to time what the temple and tabernacle are to space. The sabbath is a cathedral in time. On the seventh day we experience in time what the tabernacle and temple represented as spaces which is eternal life, God in the complete creation.” (The Sabbath, Abraham Joshua Heschel)

Sommerferie er å stoppe, og vi kan hvis vi velger det gjøre sommerferien til en sabatt, men det skjer nok ikke helt av seg selv. Vi må ta noe aktive valg om å sette til side ting som hindrer oss i å forestille oss det fullkomne Gud har skapt. Det vil nok også hjelpe oss å velge noen praksiser som hjelper oss. Sommerferien trenger ikke være en tørketid, der alle rutiner for vandringen med Gud også stopper på lik linje med at vi stopper å jobbe. Sommerferien kan være en sabatt som fyller opp og lar oss erfare at Gud er nær.

Noen forsalg til hva man kan gjøre for at sommeren skal være en sabatt:

  • Feire nattverd hver uke, der hele intensjonen er hvordan det kommer til å bli rundt festbordet i den fullkomne verden som vi en dag skal samles rundt. Inviter noen venner til måltidet, og les noen avsnitt som beskriver Himmelriket.
  • Ro ned tempoet, forventninger og gjøremål.
  • Logg av sosiale medier og Netflix, og reduser skjermtid til et minimum.
  • Vær stille, og les noe som hjelper tankelivet til Gud.
  • Lytt til lovsang.
  • Gjør ting som gir energi, og velg bort de tingene som tapper deg.
  • Les i Salmenes bok eller ferdig formulerte bønner.

 God sabatt!

PS: Dersom du vil fordype deg litt mer lytt gjerne til denne podkasten:

Powered by Cornerstone