Gudstjeneste høsten 2021

Gudstjeneste

Vi gleder oss til å komme sammen med storfamilien for å løfte blikket på han som er sentrum av livet – Jesus!

Storfamilien begynner gudstjenesten felles, før barna går til sin egen del av gudstjenesten med Minidisipler fordelt rundt i lokalet og på ungdomskolen. Aldersinndelingen for Minidisipler er som følger: 

Blå gruppe: 0-3 år, i følge med en trygg voksen 

Gul gruppe: 4-6 år 

Rød gruppe: 1. -4. klasse 

Svart gruppe: 5.-7. klasse 

Det er dessverre begrensing på 200 person som kan være til stede. Meld dere på i forkant. 

 

Powered by Cornerstone