Gudstjeneste

Gudstjeneste

Vi gleder oss til å komme sammen med storfamilien for å løfte blikket på han som er sentrum av livet – Jesus!

Storfamilien begynner gudstjenesten felles, før barna går til sin egen del av gudstjenesten med Minidisipler fordelt rundt i lokalet og på ungdomskolen. Aldersinndelingen for Minidisipler er som følger: 

Blå gruppe: 0-3/4 år, i følge med en trygg voksen 

Gul gruppe: 4-6 år 

Rød gruppe: 1. -3. klasse 

Svart gruppe: 4.-7. klasse 

 

Powered by Cornerstone