Bønn og fasteuke

I uke 40  er det igjen tid for Bedehuskirkens bønn- og fasteuke. Vi tror at Gud kaller oss til å vokse i bønn og bli et bønnens folk, derfor samles vi til bønn og faste fra mandag 3. oktober til og med fredag 7. oktober. 

Morgenbønn

I uke 40  er det igjen tid for Bedehuskirkens bønn- og fasteuke. Vi tror at Gud kaller oss til å vokse i bønn og bli et bønnens folk, derfor samles vi til bønn og faste fra mandag 3. oktober til og med fredag 7. oktober. 

Moses lærer oss at mennesket ikke lever av brød alene, men av hvert ord som går ut av Herrens munn (5. Mos 8:3), og Jakob sier at et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning (Jak 5:16). 

I Bibelen ser vi to veier inn til bønn og faste. Den ene er en spontan respons på noe som skjer, eller et behov som oppstår. Den andre er der bønn og faste er en naturlig rytme i livet. I begge tilfeller kommer Gud oss i møte og vi har forventning til at bønn og faste gjør en forskjell i både den synlige og den usynlige verden.      

Bønn og faste er en måte å vise Gud at det er bare Han som kan fylle alle våre behov. Det er bare Han som kan gripe inn med sin makt og sin frelse. Ved at vi ydmyker oss og gir avkall på alle andre ting, viser vi at vi er totalt avhengige av Han.     

 

Arrangement:  

Fra mandag og frem til og med fredag i uke 40  vil det være mulighet for å delta på bønnesamlinger i ungdomssalen på Saron.     

Kl 08:30 - 09:15 Lovsang og bønn    

Kl 11:30 - 12:00 Bønn for Ukraina 

På kveldstid vil det disse kveldene være Kall til Bønn samlinger.  

Søndag 2. okt kl 20:00 - På Saron  

Tirsdag 4. okt kl 20:00 - På Fotland bedehus ledet av Jess/Braut huskirken  

Torsdag 6. okt kl 20:00 - På Saron  

 

Hver dag vil det bli publisert en bønneressurs som danner utgangspunkt for samlingene på Saron, men som også kan brukes alene, i familien, med venner eller i huskirken. Bønneressursene finner dere her: https://bedehuskirken.no/ressurser/bonn  

Fil 4:6 Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.   

Sett av uke 40 til å søke Gud i bønn og faste sammen med storfamilien i Bedehuskirken.    

Powered by Cornerstone