Stille retreat

Vi lever i en tid preget med høyt tempo, hvor både jobb, hjem og frivillige arbeidsoppgaver står i kø. Dagene for oss alle kan mange ganger være travle, og det kan være lett å miste blikket på det viktigste.   Livet som etterfølger av Jesus handler om å kjenne Gud.  

Retreat - Ognatun

 — 

I Mark. 6.31a står det: "Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!" Dette er en innbydelse om å komme avsides, stoppe opp og løfte blikket. 

Kirkehistorien har vært preget av mennesker som satte av tid for å søkte bort fra det daglige livet. Mennesker som satte av tid for å senke tempoet og ved det å gi rom for å høre Gud, finne Han og bli bedre kjent med Han. Dette er en praksis vi i større grad har mistet i vår tid med høyt tempo og prestasjons jag. 

De siste årene har Bedehuskirken ønsket å legge til rette for retreat, men dessverre har pandemien satt en stopper for de planlagte samlingene. Nå prøver vi igjen, fordi vi tror at en rytme for retreat vil gi oss mye mer enn vi aner.  

I 2023 ønsker vi å invitere deg med på stille retreat på Ognatun. Retreatene vil være ledet av erfarne retreatledere på to alternative helger. Klikk på datoene for mer informasjon om innhold, varighet, pris og påmelding.  

23.-26. mars  

Tema: Guds fred 

Retreat ledere: Henny Lie Sandve og Torgeir Lauvås 

6.-10. september  

Tema: Guds ledelse i liv og tjeneste 

Retreat ledere: Geir Otto Holmås og Anne Berit Aarsland 

Powered by Cornerstone