Ressurser/Blogg/Nyheter/Covid-19 tiltak

Covid-19 tiltak

Vi velger å avlyse alle samlinger med 50 eller flere mennesker, fra i dag av og frem til og med påske

Siden tirsdag morgen har vi staben i Bedehuskirken jobbet med tiltak for å hindre spredning av Koronaviruset og sett på hvordan vi kan være kirke i denne situasjonen. Utviklingen det siste døgnet har vært avgjørende for de tiltakene vi nå gjør. Regjeringen varsler i dag at tiltakene som nå vil bli iverksatt fra regjeringens side er de mest inngripende Norge har hatt i fredstid.

Det er i førsteomgang to perspektiv vi ønsker å formidle i møte med situasjonen: For det første trenger vi å være en kirke som er ansvarlige, og for det andre en kirke som bærer håp. Det ene utelukker ikke det andre, og vi i Bedehuskirken ønsker å løfte opp begge disse perspektivene i denne tiden.

Vi velger å avlyse alle samlinger med 50 eller flere mennesker, fra i dag av og frem til og med påske. Dette innebærer søndags gudstjenester 15.mars, 29. mars og 12.april, GN-gudstjenester 13.mars og 27.mars, møteuke inneværende uke og Futurum 27-28 mars. Foreløpig er vår vurdering at samlinger med mindre enn 50 personer gjennomføres; dvs. "de ufødte", ledersamlinger, huddle, samlinger med huskirkene, etc. Vi vil selvsagt fortløpende gjøre vurderinger om disse skal gjennomføres alt etter som situasjonen endrer seg. 

I en tid preget av frykt og usikkerhet, ønsker vi som kirke å vektlegge ansvarlighet og håp. Både som stort kollektiv og som enkeltpersoner trenger vi å vise ansvarlighet. Kort sagt betyr det å følge situasjon og helsemyndighetenes anbefalinger og tiltak. Vi skal bidra i helseminister Høie sitt tydelige budskap om at "hele samfunnet må delta i dugnaden mot coronaviruset". Dette kan hindre smittespredning og sørge for at alvorlig syke får nødvendig helsehjelp. 

Samtidig med å være en ansvarlig kirke, er vi i denne tiden også bærere av håp. Det finnes mennesker både i våre fellesskap, i våre nabolag, omgangskrets og i vår by som er bekymret og kanskje litt redde. Det er selvsagt lov! Det verste vi kan gjøre med slike følelser er å isolere oss. Vi tror derfor det er viktig å samles i huskirkene våre både for å dele bekymringer, be sammen og for å løfte frem håpet. Når vi samles må vi selvsagt være ansvarlige og følge helsemyndighetenes anbefalinger.

Vi sier av og til at "gullet" til Bedehuskirken er huskirkene, og med dagens situasjon er disse små fellesskapene nettopp det. Situasjonen krever at vi må avlyse større offentlige samlinger, men vi kan fortsatt være kirke slik vi tror kirke uttrykkes best.

Powered by Cornerstone