Ressurser/Blogg/Nyheter/Oppdatering 13. mars

Oppdatering 13. mars

Selv om det i en tid kan være vanskelig å samles slik som vi er vant til, trenger vi å være nær hverandre. Vi vil derfor oppfordrer huskirkene til å tenke kreativt omkring dette

På bakgrunn av dagens pressekonferanse fra Helsedirektoratet og slik utviklingen har vært siden i går formiddag, har vi lyst til å gjøre noen presiseringer rundt samlinger med huskirkene. Bedehuskirken er opptatt av at huskirker er vår måte å være nær hverandre og ta del i hverandres liv på. I dagens situasjon der vi opplever tydelig generelle signal rundt smittefaren ved å komme sammen; kjenner vi behov for si at det er tid for å tenke kreativt rundt hvordan vi kan være nær hverandre også i denne tiden. 

Vi vil på det sterkeste oppfordre alle som hører til i Bedehuskirken å følge de råd og pålegg som kommer fra myndighetenes side. Det er viktig at hele det norske samfunnet bidrar aktivt for å stoppe spredningen av Koronasmitten. 

Selv om det i en tid kan være vanskelig å samles slik som vi er vant til, trenger vi å være nær hverandre. Kanskje trenger vi det akkurat nå mer enn noen gang. Vi vil derfor oppfordrer huskirkene til å tenke kreativt omkring dette. Vi må handle ansvarlig og vi må finne måter vi kan være bærere av håp på.

Vi kommer til å ha en kontinuerlig dialog med huspastorene i Bedehuskirken omkring hvordan det kan se ut og vil bistå så langt det lar seg gjøre med å finne ansvarlige måter å ta del i hverandres liv på, også i denne tiden. 

Powered by Cornerstone