Ressurser/Blogg/Nyheter/Bryne Røde Kors

Bryne Røde Kors

Bedehuskirken drømmer om å være en kirke til det beste for byen, og det har ikke vært en bedre tid enn nå til å leve det ut.

De kristne har en lang historie med selvoppofrende kjærlighet i tider med nød. Den hedenske keiseren Julian skrev i det 4. århundre e.Kr. at mens det meste av samfunnet gjorde lite for å hjelpe de fattige og trengende, viet de kristne seg til velvilje: “De hjelper ikke bare deres egne  fattige, men også våre”.

Det er faktisk godt kjent av historikere at en av faktorene for veksten av den tidlige kirken var vitnet av kristne som var villige til å risikere livet deres for andre.

Unike situasjoner, som den vi befinner oss i for øyeblikket, gir oss som kirke en unik mulighet til å være en åpenbaring av Guds kjærlighet i en tid med behov. Selv om vi fortsatt prøver å finne ut hvordan dette ser ut fra dag til dag med en så rask utvikling, er det viktig at vi ikke går glipp av en mulighet til å betjene samfunnet vårt. En av de praktiske måtene vi kan gjøre dette på er å gjøre oss tilgjengelige for Røde Kors. 

Røde Kors har fått oppgaven av Time Kommune å organisere frivillige for å dekke de ekstra behovene i samfunnet vårt i denne tiden. Selv om dette for øyeblikket først og fremst er relatert til viktige sektorer, som helsepersonell, vil dette sannsynligvis utvide seg etter hvert som situasjonen utvikler seg. Derfor oppfordrer vi dem med evne til å bidra, uansett kapasitet, til å registrere seg hos Røde Kors.

Røde Kors i Time kommune har satt et skjema vi kan registrere oss på: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81vadPwJ54QdFsMPN63GteVJUMzlMUkNJTzE1U0VSVkhBSFVESDBHNEg0SC4u

Bedehuskirken drømmer om å være en kirke til det beste for byen, og det har ikke vært en bedre tid enn nå til å leve det ut.

Powered by Cornerstone