Ressurser/Blogg/Nyheter/Webinar: Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren!

Webinar: Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren!

I dette webinaret skal stabsteamet i Bedehuskiken bidra og dele ulike perspektiv inn i det å selv være ansvarlige for gode rutiner rundt egen vandring med Gud. Teamet ønsker å inspirer alle som ser på webinaret til å leve liv ut fra ulike forutsetninger.

Absolutt alle kan si "Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren". Det er selvsagt forskjell på om man er 23 år og singel, sammenlignet med et pensjonistpar eller en småbarnsfamilie med tre barnehageunger. Alle disse ulike "husene" kan gjøre denne bekjennelsen; "vi vil tjene Herren". Men hvordan det praktisk ser ut vil selvsagt være ganske ulikt.

I en tid som denne der vi ikke samles slik vi er vant til, ønsker vi å stille ditt "hus" dette spørsmålet: Vil dere tjene Herren? Å tjene Herren er å innrette livene våre slik at livet er en vandring med Gud og et liv med Jesus i sentrum av store og små øyeblikk, valg og prioriteringer. De fleste av oss har opplevd at både huskirker og gudstjenester har vært en stor hjelp til dette, men i den tiden vi lever i nå, så trenger vi andre prioriteringer, rytmer og viljestyrke til å ta valget "jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren."

I dette webinaret skal stabsteamet i Bedehuskiken bidra og dele ulike perspektiv inn i det å selv være ansvarlige for gode rutiner rundt egen vandring med Gud. Teamet ønsker å inspirer alle som ser på webinaret til å leve liv ut fra ulike forutsetninger, som viser at vi har valgt å tjene Herren med hele vårt hus. Denne temaformuleringen gir oss også muligheten til å si noe om hvorfor Bedehuskirken har valgt å ikke produsere og streame gudstjenester på søndager.

Vi gjør webinaret på zoom denne gangen, noe som vil gjøre muligheten for spørsmål mye enklere. Bli med på webinaret med å trykke på lenken under:

https://zoom.us/j/98229279122

Powered by Cornerstone