Ressurser/Blogg/Nyheter/Utdeling av tiende

Utdeling av tiende

I Bedehuskirken ønsker vi å ha en kultur for å gi. Vi tenker det er helt naturlig og gi til kirken vi tilhører og samtidig gi til andre prosjekter eller organisasjoner.

I Bedehuskirken ønsker vi å ha en kultur for å gi. Vi tenker det er helt naturlig og gi til kirken vi tilhører og samtidig gi til andre prosjekter eller organisasjoner. 

Hver søndag samler vi inn en gave til et eksternt prosjekt, gjennom våre kollekter på gudstjenester eller samlingene Kall til bønn. For 2019 utgjorde dette kr. 539 364,-.  Det er utrolig kjekt å kunne være med å velsigne mange gode prosjekt på denne måten. 

Vi tenker også at det er helt naturlig at vi som kirke gir tiende videre av gaver som blir gitt til oss. 

For 2019 har vi valgt å gi tiendetildeling på følgende måte: 

Støtte til familien Jøssang i Senegal: kr. 100 000,- 

The Bible Projekt  sin etablering i Norge: Kr. 50 000,- 

SeMeg, etablering på Bryne: Kr 25 000,- 

Flerkulturell leir på Ognatun: Kr.25 000,- 

 

Det gjenstår kr. 23 000,- av tildelingen for 2019 etter denne tildelingen. 

Powered by Cornerstone