Ressurser/Blogg/Nyheter/Bible Project sine videoer oversettes til norsk

Bible Project sine videoer oversettes til norsk

Bedehuskirken har for litt siden gitt kr 50 000,- til en prosjekt for å oversette hele Bibel Project sin Read Scripture-serie til norsk. Dette er oversiktsvideoer til alle Bibelens bøker, hele 73 videoer. Disse videoen skal oversettes fortløpende gjennom 2021. Hele prosjektet koster kr 2,5 mill og i Norge er det flere kirkesamfunn, organisasjoner og lokale kirker som er med å bidrar for at dette skal bli virkelig! Oppdatert info kan lese her.  Som en liten teaser slipper Bible Project Luk-Acts-serien på 30 ulike språk senere i høst, norsk er ett av dem.

 Videoen skal ha norske stemmer, og norsk animasjon. Denne jobben gjøres av et norsk produksjonsselskap som heter Verdiverkstedet, og oversettelsesarbeidet ledes av Hans Johan Sagrusten i Bibelselskapet.

Powered by Cornerstone