Ressurser/Blogg/Nyheter/Forbered dere på vekst

Forbered dere på vekst

Fredag 11. til lørdag 12. september var Lederteamet i Bedehuskirken på sin årlige bønneretreat på Utstein Pilgrimsgård. Dette året var Andreas Nordli, nasjonal leder i Ungdom i Oppdrag, med for å gi input og inspirasjon.

Fredag 11. til lørdag 12. september var Lederteamet i Bedehuskirken på sin årlige bønneretreat på Utstein Pilgrimsgård. Dette året var Andreas Nordli, nasjonal leder i Ungdom i Oppdrag, med for å gi input og inspirasjon. Formålet med bønneretreaten er å sette av tid i fellesskap som lederteam, til å søke Gud. Andreas ledet gjennom tre sesjoner med bl.a. undervisning, samtaler, bønn og stillhet. Han presenterte profetiske ord som Lederteamet fikk overlevert, bedt over og samtalt rundt. 

En kort oppsummering av innholdet er at vi som kirke må forberede oss på vekst. Gud vil utvide vårt område (Jesaja 54:2-3) og la oss vokse i antall og innflytelse, men før dette skjer vil Han ta oss igjennom en beskjæring (John 15:1-8) og rystelse (Haggai 2:6-7). Dette gjør Gud med Bedehuskirken for å la oss vokse innover. Å vokse innover vil si at Gud ønsker å styrke oss, gi oss åndelig modning og la røttene våre gå dypere. Dette vil styrke og gjøre oss i stand til å bære den veksten som vil komme. 

 La oss be Gud om at Han får lede sin kirke slik han vil. Bare med denne innstillingen er vi rustet til å møte fremtiden. Gi rom for at Gud skal få justere og beskjære ditt eget liv og kirken slik han vet er best for oss og sitt rike. Når vi bøyer oss ned, gir Han rom, og åpner hjertene våre for hans ledelse og responderer på den, vil han komme oss i møte og gi av sin fred, og fylle oss med sin hellige uro og nød for en fortapt verden.  

Powered by Cornerstone