Ressurser/Blogg/Nyheter/Bønn og faste

Bønn og faste

I uke 12, uken før påske, så blir det bønn og faste uke i Bedehuskirken.

I uke 12, uken før påske, så blir det bønn og faste uke i Bedehuskirken. For noen år siden var dette en fast rytme i kirken vår, og nå ønsker vi å ta den tilbake. Vil du være med på dette? 

Vi innleder med en utendørs samling på Saron søndag 21. mars, og så har vi bønn og faste fra mandag 22. mars til og med lørdag 27. mars. Vi oppmuntrer til å bruke disse dagene til å faste hele eller deler av periode, til å be hjemme, sammen med huskirken, sammen med familie og venner, og til å bli med på felles bønnesamlinger på Saron til ulike tider i løpet av uken. 

Bibelen beskriver to ulike innfallsvinkler inn til bønn og faste. Den ene er en spontan respons på noe som skjer, eller et behov som oppstår. Den andre er der bønn og faste er en naturlig rytme i livet. I begge tilfeller kommer Gud oss i møte og vi ser at bønn og faste gjør en forskjell i både den synlige og den usynlige verden.  

Bønn og faste er en måte å vise Gud at det er bare Han som kan fylle alle våre behov. Det er bare Han som kan gripe inn med sin makt og sin frelse. Ved at vi ydmyker oss og gir avkall på alle andre ting, viser vi at vi er totalt avhengige av Han. 

2. Krøn 7:14 

"Når mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land." 

Powered by Cornerstone