Ressurser/Blogg/Nyheter/Nytt lederteam i Bedehuskirken

Nytt lederteam i Bedehuskirken

Onsdag 17. mars var det årsmøte for Bedehuskirken hvor nye kandidater både til styre og puls ble valgt inn.

Onsdag 17. mars var det årsmøte for Bedehuskirken hvor nye kandidater både til styre og puls ble valgt inn. Vi gleder oss over nye som er klar for å være med og vil samtidig takke Tom Rune Uglem, Hans Fjellanger, Jofrid Vold og Cathrine Tjelta for tiden de har vært med å tjent Bedehuskirken med sine gaver i Lederteamet. 

Styret i Bedehuskirken er som følger:  Håkon Oma, Anna Tjelta, Arnfrid Bjelland, Runar Svalestad, Bernt Olav Torland, Siv Vold og Håvard Braut 

Puls teamet i Bedehuskirken er som følger:  Svein Arne Fasseland, Eivind Lye, Ellinor Jess og Jarle Mong 

Sammen med pastorteamet utgjør dette Lederteamet i Bedehuskirken.  

Vær med å be for Bedehuskirkens ledere. 

Powered by Cornerstone