Ressurser/Blogg/Nyheter/Nytt pastorteam i Bedehuskirken

Nytt pastorteam i Bedehuskirken

Pastorteamet i Bedehuskirken vil fra 1. august bestå av Magnar, Lachie og Kjersti. 

Denne våren har Ledelsen i Bedehuskirken jobbet med Scenario 2024. Dette er et ledende dokument for hvordan vi de kommende årene jobber både med stabssammensetning og prioriteringer for oss som kirke. Med bakgrunn i fremtids scenarioet har vi landet denne endringer i pastorteamet. 

Vi har stor tro på og forventninger til å få Lachie inn i Bedehuskirkens ledelse. Han har vært ansatt i Bedehuskirken i 2,5 år og har ledet frem flere av satsingsområdene fra Scenario 2021; både helhetsplan for 0-18 år, Oppdrift læringsfelleskap for foreldre og han er godt involvert i GN. Vi tror at ved å innlemme Lachie sin rolle i pastorteamet, så vil det være med på å gi oss en tydeligere stemme for den neste generasjon i pastorteamets daglige ledelse av kirken. Å utruste den neste generasjonen tror vi blir en nøkkel i årene fremover og vi kjenner oss trygg på at Lachie vil spille en viktig rolle i dette arbeidet. Han vil beholde sine eksisterende ansvarsområder  og øke stillingsprosenten knyttet til pastorteamets fellesansvar. Vi ser med stor forventning frem til fortsettelsen i august, med nytt  pastorteam og Scenario 24. 

Kjersti og Magnar vil også gå opp i stilling, primært knyttet til Futurum. 

På DNA samlingene i uke 22 presenterte pastorteamet hovedlinjene i Bedehuskirkens fremtids planer,  Scenario 2024. Hører du til i Bedehuskirken vil det å lese den forenklede utgaven gi deg en større forståelse for retning og prioriteringer for oss fremover. Den forenklede utgaven finner du her

Som en del av å jobbe frem Scenario 2024 har vi gjort en status på forrige fremtidsdokument Scenario 2021. Kortversjon av Scenario 2021 med status oppdatering pr april 2021 finner du her

 

Powered by Cornerstone