Ressurser/Blogg/Nyheter/Storfamilien samles til gudstjenestefeiring

Storfamilien samles til gudstjenestefeiring

Nytt semester er i gang og vi gleder oss stort til å kunne samle storfamilien igjen! Gleden over å kunne samles gjør at vi legger opp til flere samlinger de første søndagene dette semesteret.

Nytt semester er i gang og vi gleder oss stort til å kunne samle storfamilien igjen!   

Gleden over å kunne samles gjør at vi legger opp til flere samlinger de første søndagene dette semesteret. Samtidig er det fremdeles noe antallsbegrensing på offentlige samlinger i samfunnet som gjør at vi fortsetter med påmelding. 

Søndag 22. august kl. 11 samles vi til feiring av gudstjeneste kl. 11. Storfamilien begynner gudstjenesten felles, før barna går til sin egen del av gudstjenesten med Minidisipler fordelt rundt i lokalet og på ungdomskolen. Aldersinndelingen for Minidisipler er som følger: 

Blå gruppe: 0-3 år, i følge med en trygg voksen 

Gul gruppe: 4-6 år 

Rød gruppe: 1. -4. klasse 

Svart gruppe: 5.-7. klasse 

Påmelding til gudstjenesten finner du her 

Etter gudstjenesten fortsetter  vi med felleskap, grilling og lek i Sandtangen. Ta med egen grillmat. Påmelding til grilling i Sandtangen finner du her 

Søndag kveld fortsetter vi å søke Gud sammen gjennom tilbedelse og bønn på Kall til bønn samlingen kl 20. Denne helgen går vi i forbønn for landet vårt og bønneressurs til bruk i hjemmet vil bli lagt ut på nettsiden. Påmelding til Kall til bønn finner du her 

Powered by Cornerstone