Ressurser/Blogg/Nyheter/DNA samlinger 24. og 31. august

DNA samlinger 24. og 31. august

DNA samlinger er viktige samlinger for deg som tilhører Bedehuskirken, og har en todelt funksjon for oss som storfamilie.

Bedehuskirken har fem DNA samlinger i løpet av året. To samlinger på seinsommeren, to på vinteren og èn samling før sommerferien. Vi ser virkelig frem til å kunne samles igjen til to felles DNA samlinger, etter korona tilpassede samlinger det siste halvannet året. 

DNA samlinger er viktige samlinger for deg som tilhører Bedehuskirken, og har en todelt funksjon for oss som storfamilie. For huskirkene er dette samlinger hvor relevante spørsmål blir tatt opp til refleksjon og samtale, for å justere praksiser og å sette retning for hva felleskapet skal være. For alle som tilhører, men for tiden ikke er endel av en huskirke er DNA samlingene også veldig viktige. Dette er samlinger hvor vi deler og fornyer eierskap til Bedehuskirkens visjon, fremtidsplaner og ikke minst søker Gud og deler hva Han gjør i blant oss.  

Vi ser frem til inspirerende og oppmuntrende DNA kvelder den 24. og 31. august kl 19.30-22.00. Håper virkelig å se deg der! Påmelding finner du her 

Powered by Cornerstone