Ressurser/Blogg/Nyheter/Unge Voksne Felleskap

Unge Voksne Felleskap

Denne søndag skal de unge voksne i Bedehuskirken ha samling.

På søndag kl. 19.00 samles de unge voksne i Bedehuskirken til gudstjeneste! UV er en samling for de som er i alderen omtrent 18-30 år, og finner sted annenhver søndagskveld kl 19:00 i det nye ungdomslokalet på Saron (oddetallsuke). Det blir en felleskap samling med lovsang, bønn, undervisning, mat og kiosk. Selv om det er de unge voksne som er målgruppen for samlingen, er andre i storfamilien velkommen til å bli med. 

Som storfamilie har vi sammen lyst til å støtte og utruste den neste generasjon og vi vil derfor gå i forbønn for de denne søndagen. Du kan bruke denne bønneressurs for å løfte opp både UV og alle som er en del av den yngre generasjonen i Bedehuskirken.

Powered by Cornerstone