Ressurser/Blogg/Nyheter/Tiendetildeling

Tiendetildeling

Bedehuskirken gir bort 10% av gaveinntekten vi mottar gjennom faste giveravtaler til kirken vår.

Bedehuskirken gir bort 10% av gaveinntekten vi mottar gjennom faste giveravtaler til kirken vår. Vi har noen faste prosjekter vi støtter gjennom tienden, og i tillegg var det mulighet for å søke direkte fra denne potten til gode prosjekter. Det er totalt kr.230 000,- som deles ut og vi har mottatt flere gode prosjektsøknader.   Vi har valgt å gi følgende prosjekter gavestøtte fra årets tiendetildeling:

A21 Bulgaria sitt arbeid ved Frihetssenteret: Gavebeløp på kr. 50 000,- 

Frihetssenteret i Bulgaria ble åpnet i 2019. Dette er et senter der de overlevende skal få oppleve trygghet,verdighetog at det blir ivaretatt på en holistisk måte. Her får de hjelp til materielle ting som klær og helseartikler, de får medisinsk, juridiskog psykologisk hjelp. Og sist,men ikke minst tilbys de kurs, utdanning og den praktiske hjelpen og oppfølgingen de trenger for å kunne starte et liv i frihet der de har mulighet til å forsørge seg selv. Bulgaria er et av landene i Europa der det rekrutteres flest offer for menneskehandel.

Blå Kors Bryne, Ferieklubb 2022: Gavebeløp på kr. 25 000,- 

Sommer 2021 arrangerte Blå Kors Bryne sin første ferieklubb og ønsker å gjenta det for sommeren 2022. Dette er en gratis Ferieklubb for barn mellom 9-13 år som av ulike grunner ikke får reist ferie. Vi ønsker å gi en avgrenset gruppe 20 barn gode opplevelse, mestring, relasjoner og minner og på den måten vise Guds kjærlighet i praktisk handling.

Gili Wool: Gavebeløp på kr. 20 000,- 

Gili Wool er en nyoppstarta ullbedrift som selger merinoullklær til hovedsakelig Latvia, som er et land som enda ikke kjenner godt til eller har dratt nytte av god ull, med konsekvens at mange fryser om vinteren. I tillegg ønsker Gili Wool å bruke ull til å nå latviere og andre markedssteder med evangeliet. De når allerede arbeidere de er i kontakt med. Hvis de begynner å tjene penger vil overskudd også kanaliseres inn i misjonsprosjekt i Midt-Østen. Det er bygd inn i visjonen at noe av overskuddet går til foreldreløse barn og sin gle mødre i Latvia, flyktinger og fattige i Midt-Østen.

Familien Jøssang i Senegal: Gavebeløp på kr. 100 000,- 

Bedehuskirken er med som sendemenighet for familien Jøssang som for tiden er misjonærer i Senegal. Dette er en fast avtale om støtte i 3 år.

Tankesmien Skaperkraft: Gavebeløp på kr. 10 000,- 

Bedehuskirken er partnermenighet for Tankesmien Skaperkraft. Skaperkraft har som formål å stimulere til refleksjon, bidra til debatt og engasjere til aktiv samfunnsbygging inspirert av Bibelens grunnleggende verdier og klassisk kristen tenkning.

Flerkulturell leir på Ognatun: Gavebeløp på kr. 25 000,- 

Imf Rogaland i samarbeid med Kia arrangerte flerkulturell leir på Ognatun for innvandrer familier sommeren 2021. Det legges opp til gode ferieminner og vennskap på tvers av språk, kultur og religion. For flere av familiene er dette årets ferie.

 

Powered by Cornerstone