Ressurser/Blogg/Nyheter/Lederteam på Utstein Pilgrimsgård

Lederteam på Utstein Pilgrimsgård

Hver år reiser Lederteamet i Bedehuskirken på en bønneretreat. I begynnelsen av desember var vi igjen samlet på Utstein Pilgrimsgård for å be og søke Gud.

Fra Lederteamet, 

Hver år reiser Lederteamet i Bedehuskirken på en bønneretreat. I begynnelsen av desember var vi igjen samlet på Utstein Pilgrimsgård for å be og søke Gud. Vi hadde med oss Erling og Solveig Thu som ledet samlingene. 

I planleggingen av disse samlingene, så kjenner vi alltid på en spenning og forventning om hva Gud ønsker å si oss denne gangen. Det som har kommet frem tidligere år, har hatt stor betydning for retning og ledelse av Bedehuskirken. 

Også i år var opplevelsen at Gud kom oss i møte. Erling og Solveig kjente ikke til oss fra før og hadde søkt Gud med "blanke ark". De delte flere ord som bekreftet det vi opplever Gud vil med Bedehuskirken, gav oss noen nye redskaper på veien og fornyet håpet om at Gud vil bruke oss som kirke til å bringe ut sitt rike på Jæren. 

Som Lederteam reiste vi hjem etter bønneretreaten fylt av tro og glede for hva Gud skal gjøre, og en stor takknemlighet for samholdet i og mellom Styret, Puls og Pastorteam. Vi gleder oss til å dele innholdet fra Bønneretreaten med hele Bedehuskirken utover våren. 

Vi ønsker dere alle en riktig god og velsignet julehøytid!! 

Powered by Cornerstone