Ressurser/Blogg/Nyheter/Kr. 70 000,- lavere enn forventet

Kr. 70 000,- lavere enn forventet

Styret i Bedehuskirken vil informere om status på vår faste givertjeneste så langt dette året.

Fast givertjeneste med skattefradrag (FGS) er Bedehuskirkens hoved inntektskilde. Det er utfra avtaler gjennom fast givertjeneste vi planlegger økonomien og legger budsjetter for året.

Etter årets 3 første måneder er vi omtrent kr.70 000,- bak budsjetterte inntekter gitt gjennom FGS. Om denne trenden fortsetter er det alvorlig.

Vi ønsker å henvende oss til deg som tilhører Bedehuskirken eller heier på vårt arbeid:

  • Til deg som er medlem eller en del av en huskirke; bli med som fast giver og ta økonomisk ansvar og eierskap til menigheten.
  • Til deg som allerede er giver; er det tid for å gjøre en justering på gavebeløpet? Viss alle våre givere øker med kr. 200,- er vi ajour med budsjettet igjen.
  • Til deg som heier og er innom på gudstjenester; alle våre kollekter på gudstjenestene går til eksterne prosjekter. Bli med og støtt Bedehuskirkens arbeid gjennom en fast giver avtale.

Klikk deg inn her for å bli giver eller justere beløp. Tusen takk for din gave!

Vi vet at Gud er vår forsørger, både personlig og som fellesskap. Han har gitt oss et forvalteransvar over økonomiske midler, spør Han om hvordan du skal forvalte det du er gitt.

Powered by Cornerstone