Ressurser/Blogg/Nyheter/Bedehuskirken er partnermenighet med Laget

Bedehuskirken er partnermenighet med Laget

Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) er en medlemsorganisasjon som består av rundt 200 lokallag fordelt på ungdomskoler, videregående skoler og studiesteder.

Laget arrangerer lagsmøter, Lagslunch, godhetsaksjoner, Grill En kristen, foredrag og debatter. Det jobbes også med å utvikle ressurser for samtaleopplegg og Mentorgrupper for unge yrkesaktive. En nytt initiativ fra 2022 er arrangementene Velkommen til, som ble gjennomført i  13 studentbyer med mål om å hjelpe studentene til å finne sitt menighetsfelleskap i en ny by og livssituasjon.

Laget sin visjon er: Å gjøre Jesus kjent på alle skoler og studiesteder i Norge så han blir trodd, elsket og etterfulgt.

Denne visjonen stiller vi oss bak og heier på arbeidet som blir gjort på skolene i landet vårt!

Gjennom partnermenighet samarbeidet vil vi være med å be for arbeidet, gi økonomisk støtte og  heie frem unge med initiativ på sin skole.

Powered by Cornerstone