Ressurser/Blogg/Nyheter/Uke 13 - Bønn og faste

Uke 13 - Bønn og faste

I hvert semester i Bedehuskirken setter vi av en uke til bønn og faste. Hvorfor gjør vi det?

Paulus skriver i sitt første brev til Timoteus kapittel 2:1-4, at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Denne frelsen og erkjennelsen handler om at Gud ønsker å komme nær til alle mennesker her på jord og lære oss hvordan vi kan leve stille og rolige liv i lag med han og alle andre. I oss selv er vi onde mennesker som går fortapt uten Gud. Vi trenger hans frelse ved Jesus i dette livet og for evigheten.

Som etterfølgere av Jesus inviteres vi til å bli med i bønn for at Guds frelse skal nå alle mennesker. Gud kaller oss til å vokse i bønn og bli et bønnens folk. Moses sa at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Herrens munn (5. Mos 8:3), og Jakob skrev at et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning (Jak 5:16). 

I Bibelen ser vi to veier inn til bønn og faste. Den ene er en spontan respons på noe som skjer, eller et behov som oppstår. Den andre er der bønn og faste er en naturlig rytme i livet. I begge tilfeller kommer Gud oss i møte og vi har forventning til at bønn og faste gjør en forskjell i både den synlige og den usynlige verden.

Bønn og faste ukene er uker der vi setter av utvidet tid til å søke Gud. Dette er livgivende, fornyende og oppbyggende for oss som mennesker og som kirke. Vi tror også på bønnens kraft til å gripe inn hos enkelt mennesker og samfunn. Når vi ber konkret og får konkrete bønnesvar, styrker dette troen og motivasjonen til å be mer. Som en lokal kirke er det av stor verdi når vi både i personlig liv og i fellesskapet, vokser i bønn.

Jesus kaller oss til å bli et bønnens folk og vi vet at det er kraft i bønn. Allikevel ser vi i bibelen, men også i kirkens historie, at faste ofte praktiseres når en står overfor en større utfordring, noe en ønsker å se en forandring på. En ofte brukt innvending mot faste er at det er noe vi gjør, og dette passer liksom ikke med Guds frelse av bare nåde og ikke gjerninger, men vi faster ikke for å bli frelst. Vi faster fordi vi er frelst.

Nicky Gumbel, som har laget Alpha kurset, sier at fasten forsterker bønnens virkning, den er et tydelig tegn på omvendelse og ydmykhet, den brukes for å søke Guds ledelse, den er et uttrykk for selvdisiplin og avholdenhet, og den gir mulighet for å lide med de som lider og dele av vår overflod.

På gudstjenestene i høst gikk vi gjennom Bergprekenen. Her underviser Jesus at vi skal gjøre gode barmhjertighetsgjerninger for folk, slik at de kan møte Gud. Samtidig så er han også veldig tydelig på at vi skal gjøre fromhetsgjerninger, som omhandler givertjeneste, bønn og faste. Disse skal ikke vises for andre mennesker, men gjøres i det skjulte.

Bruk bønn og faste uken, men gjør det i det skjulte så langt det er mulig. Om du faster fra media og internett, bare spiser frukt og grønnsaker, kanskje du faster noen måltider, eller avstår fra all mat. Gjør det for Herren i det skjulte, og han skal lønne deg.

I Bedehuskirken ønsker vi å hjelpe folk til å leve liv hvor bønn og faste er naturlige elementer. På denne måten kan vi vokse og bli et bønnens folk og be om at Guds rike skal komme, hans vilje skje i alle ting og hans frelse nå alle mennesker. Dette er grunnen til at vi samles til bønn og faste uke en gang hvert semester for å sette ekstra fokus på dette.

Du kan be hjemme, i huskirken og sammen med storfamilien. På nettsiden finner du en bønneressurs som er tredelt med ulike tema og bønner for morgen, lunsj og kveld. Hver dag er det utvidet bønn på kontoret morgen (kl 08:30) og lunsjtid (kl 11:30), og annenhver dag samles vi til bønn på kveldene. Bruk bønn og fasteuken slik Gud leder deg. La det bli en uke med ekstra innvielse til Herren.

Powered by Cornerstone