Ressurser/Blogg/Nyheter/Opprop til bønn for lokalvalget 2023 - Nasjonalt Bønneråd

Opprop til bønn for lokalvalget 2023 - Nasjonalt Bønneråd

Vi er takknemlige for å bo i Norge, et vakkert land, med fred og velstand. Vår bønn er at Gud må få sin vei med vår nasjon.

Paulus formaner oss spesielt å “be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt”. (1. Tim 2,2). Vår oppfordring er derfor: Be for landet de siste ukene frem mot valgdagen 11. september! Husk også kirkevalget i Den norske kirke på samme tid 

Vi ber for alle som stiller til valg. Vi takker Gud for dem som stiller på ulike partilister i kommuner og fylker over hele landet. De tar et avgjørende ansvar for å sikre lokaldemokratiet. Må Gud velsigne dem og deres familier både før og etter valget!

Vi ber for både bygd og by. At Gud skal sette inn rettferdige og gode politikere i kommunestyrer og bystyrer, som vil det beste for sitt sted og løfter opp hverandre.

Vi ber også for medias rolle i videreformidlingen av valgkampen. Må det bli en redelig og respektfull tone mellom kandidatene, og må velgerne få et sant bilde av hva hvert parti står for 

Vi ber for selve demokratiet, at ytringsfrihet og meningsmangfold skal ha gode kår, og at folket ser verdien av å bruke stemmeretten. Vi ber om rom for ulike livssyn, inkludert kristen tro i den offentlige debatten. Må vi få ekte toleranse og meningsutveksling!

Vi ber om politikere som er motivert av nestekjærlighet og rettferdighet, og ser viktigheten av livets verdi fra unnfangelse til død. La oss få kommunestyrer og fylkesting som gir folk hjelp til å leve og som særlig har omsorg for gamle og syke

Vi ber om politikk som styrker familiene, så barna kan få oppleve det nære fellesskap mellom mor og far og barn i trygge og gode hjem. Vi ber om et valgresultat som fremmer en god oppvekst for barn og unge, utruster barnehager og skoler og forsterker bekjempelse av vold og overgrep 

Vi ber om fylkespolitikere som evner å sette veiene i stand, så folk kan bo i landet! Samferdselspolitikk som binder folk sammen og korter ned avstander mellom oss.

Vi ber om politikere med visdom og dømmekraft som tenker langsiktig og forvalter landets naturgitte ressurser godt. At det blir lagt til rette for gründerskap og innovasjon av nyttige produkter og tjenester som både skaper arbeidsplasser og samtidig bygger samfunnet, slik haugianerne gjorde

Vi ber om politikere som bidrar til god mottakelse av innflyttere til landet og beskyttelse og hjelp til mennesker i andre deler av verden. Vi ber om politikk som bidrar til rettferdige ordninger for alle, og vi ber om fred for Norges grenser.

Powered by Cornerstone