Utsendt

Våren 2023 ble The Send Rogaland arrangert av over 40 lokale samarbeidspartnere. En av fruktene av dette arbeidet har vært et nytt enhetsarbeid mellom menigheter og kirker i Sør Rogaland som heter Utsendt. 

 

LINK TIL BØNNEKVELD PROGRAM

 

Målet til Utsendt er å se en bønnens vekkelse, at Rogaland igjen blir et sendested for misjon og at den unge generasjonen bli trent, utrustet og sendt ut i kallet Jesus har for dem. 

Derfor arrangeres “Hele Rogaland Ber” fra 9-15 juni. I en hel uke vil vi stå i sammen med mange andre kirker og bedehus for å be for Rogaland. Det vil bli lokale og regionale bønnemøter, online bønnestafett 24/7, evangelisering og tilslutt et fellesbønnemøte 15 juni.  

Følg med på info fremover og sett nå av datoene: 

- Tirsdag 11. Juni kl 19:00 - Bønn på Tinghaug

- Lørdag 15. Juni kl 15:00 –22:30 – @Imi kirken: Norges største Bønnemøte? 

Mer info på Utsendt.no 

Powered by Cornerstone