Fortellingen om Gud

En fortelling så mektig at den forvandler liv…


Vi lever i en tid og en kultur der mennesker mer og mer velger å forme sitt livssyn og tro på Gud gjennom muntlige erfaringer og i relasjoner. I vår postmoderne tid er fortellingen mer og mer den kanalen tro formidles gjennom.

Den store fortellingen om Gud, og hans interaksjon med menneskene, var i første omgang gitt som et muntlig dokument… en fortelling. Fortellingene vi finner i Bibelen ble i tusener av år gitt videre som muntlige fortellinger. Vårt mål er å hjelpe andre forstå, erfare og komme i kontakt med Guds historie. Vi ønsker å gjenskape denne gamle måten å formidle Evangeliets budskap om håp, gjenopprettelse og forløsning.

Fortellingen om Gud tar oss med fra 1. Mosebok til Jesus, i et kronologisk, narrativt og fortellende format som også inkluderer dialog i forlengelsen av hver fortelling. Fortellingen om Gud er en samling av fortellinger satt sammen for å gi oss hele fortellingen fra Biblen. Selvsagt får man da ikke med seg alle detaljene, men konsentrer seg om det stor linjene. Opplegget er over 10 samlinger, og hver samling består av 2-4 mindre fortellinger med oppfølgende spørsmål til dialog og samtale (hver samling er på 90-120 minutter).

Fortellingen om Gud er designet til både å lede mennesker gjennom det grunnleggende i evangeliet og gi en struktur for kjerne sannhetene i den kristne tro. Dersom man tar en gruppe mikset av troende og mennesker som enda ikke tror gjennom dette, vil man sette i stand de troende til å ha evangelie-samtaler med ikke-troende. Samtidig vil de som ikke tror møte evangeliet, og de vil lære noe grunnleggende om å dele troen når de selv en gang kommer til tro.

Fortellingen om Gud gir oss en variasjon av historier der vi kan se Guds forløsende arbeid og den lærer oss flere måter vi kan ha evangelie-samtaler på. Jo flere bibelske fortellinger vi kjenner, jo mer allsidige vil vi være til å kunne involvere oss i evangelie-samtaler.

Fast Track er hurtigversjonen av Fortellingen om Gud. Fast Track er designet for å sette istand nye til å lede en runde med Fortellingen om Gud. Samtidig er det glimrende for folk som er nysgjerrige på hva dette er. Fortellingen om Gud er utviklet av Caesar Kalinowski og teamet hans over flere år, og vi i Bedehuskirken opplever at dette er et glimrende verktøy vi kan bruke for å skape en arena der vi kan presentere hva vi tror. Det er laget for å fungere i et hjem, det handler om dialog og alle kan i prinsippet lede gjennom en prosess. Samtidig fungerer det strålende både for oss som allerede følger Jesus, samt mennesker som fortsatt ikke kjenner Han.

 

Vi har definert 3 forutsetninger for å gjøre en Fortellingen om Gud. Disse forutsetningene har vi definert for å hjelpe oss til å gjøre Fortellingen om Gud slik det var ment å være når det ble utviklet.

  1. Vært gjennom en prosess med Fortellingen om Gud selv, evt. vært gjennom en Fast Track
  2. Se gjennom 2 videoer som forklarer hvordan man gjør Fortellingen om Gud (link her)
  3. Ha med noen i gruppen som enda ikke er en del av Guds familie

Er du interessert, ta kontakt.

Powered by Cornerstone