Reformasjon del 2 - Amazing Grace

Reformasjon del 2 - Amazing Grace

Jesu stedfortredende nåde er det største av alle under. Tenk at vi er gjort rettferdige! Nåden er så naturstridig at den kan være vanskelig å akseptere, vi vil så ofte hjelpe til og bidra litt vi også. Det er ikke slik at Nåden var noe vi erfarte en gang, nåden virker i oss. Vi er ikke bare frelst fra noe, vi er også frelst til noe. En del av nåden er at vi kan få gå i gjerninger Gud allerede har lagt ferdige for oss.
Powered by Cornerstone