Alle er kalt til tjeneste

Alle er kalt til tjeneste

Vi kan alle leve midt i Guds kall og alt det innebærer. Moses diskuterte lenge med Gud og innvendingene han hadde var like våre. Når Moses så gikk gjorde Gud mirakler.
Powered by Cornerstone