Skapt til å Tilbe

Skapt til å Tilbe

"Latent i hvert menneske har Gud lagt et behov for å tilbe noe. Hvis vi ikke tilber Jesus, så vil vi tilbe noe annet, for vi er skapt for å tilbe. Av en eller annen grunn ønsker en allmektig Gud at mennesker lovsynger ham. Lovsang er ikke et mål i seg selv, men et middel for å gi Gud ære. Hvorfor lovsang? Fordi Han fortjener det."
Powered by Cornerstone