Lederteam

 

Lederteamet i Bedehuskirken består av 3 enheter som har definerte ansvarsområder. Styret er valgt av årsmøtet og har overordnet ansvar. Hele ordningen er basert på gjensidig tillit, og enheten som har ansvarsområdet har tillit til å ta bestemmelser innenfor ansvarsområdet den enheten mener er best. Alle 3 enhetene vil være underlagt de andre på definerte områder.

 

Lederteam

Powered by Cornerstone