Podcast

Reformasjon del 3 - Hvem har rett, Paulus eller Jakob?

Luther var tydelig på at han likte noen bøker i bibelen bedre enn andre. Jakobs brev hadde han lite til overs for, og mente at det umulig kunne være inspirert av Gud. Dette var hans store feil og konsekvensen av dette har fulgt mye av kirken siden. Hvordan forholder vi oss til tro og gjerninger?

Les mer

Reformasjon del 2 - Amazing Grace

Jesu stedfortredende nåde er det største av alle under. Tenk at vi er gjort rettferdige! Nåden er så naturstridig at den kan være vanskelig å akseptere, vi vil så ofte hjelpe til og bidra litt vi også. Det er ikke slik at Nåden var noe vi erfarte en gang, nåden virker i oss. Vi er ikke bare frelst fra noe, vi er også frelst til noe. En del av nåden er at vi kan få gå i gjerninger Gud allerede har lagt ferdige for oss.

Les mer

Reformasjon del 1: Finnes det en nådig Gud?

Mye blir strev og lite glede, når starten på vandringen med Jesus mangler omvendelse. Luther oppdaget at den rettferdige Gud kan skjenke oss sin rettferdighet. Vi kan få et nytt liv.

Les mer

Bønnens skatt

Bønn er en skatt som finnes i det skjulte. Dersom vi ikke leter eller benytter oss av den, er den heller ikke å finne, ei heller belønningen.

Les mer

Hvor er det liv?

Det er alltid liv der Jesus er! I hvilke områder av våre liv er Jesus aktiv? Hvor er han ikke aktiv? Og hva gjør vi som en respsons på disse observasjonene.

Les mer
Powered by Cornerstone