Mannsmøte

Bedehuskirken har i mange år arrangert Mannsweekend på høsten. Ut fra dette arbeidet har det dannet seg et nettverk av menn over hele Jæren som opplever Mannsweekend som retningsgivende, relasjonsbyggende, og et sted for påfyll med åndelig mat.

Mannsmøte

Disse mennene kommer fra ulike kirkefellesskap, hvor noen lever tett med andre troende, mens andre igjen er mer isolerte.

Bedehuskirken har et kall og et oppdrag om å gi videre det vi har fått. Derfor er ønsket å kunne tilby noen samlingspunkt for menn på Jæren, litt jevnt utover året som et tillegg til Mannsweekend, for å utruste menn til å stå i tjenesten som Gud kaller til.

Om du lever tett og deler åndslivet med andre menn gjennom hele året, eller du lever litt isolert og lengter etter åndelig fellesskap og påfyll i lag med andre menn, da er du hjertelig velkommen til å bli med på mannsmøter.

Powered by Cornerstone