Visjon

Vi vil at ønsket fremtid skal definere hvorfor vi eksisterer og hvem vi er. Vi strekker oss mot fremtiden i tro på at det Gud har gitt oss av drømmer skal bli virkelighet.

Visjon

Denne visjonen er over tid blitt tydelig for oss, og vi ønsker å invitere mennesker med i denne drømmen.

Vi tror Gud vil forvandle Bryne med evangeliets kraft. Byen vår preges mer og mer av godhet, vennskap, frihet, enkelthet, rettferdighet, sannhet og nyskaping. Derfor tjener vi byen ubetinget og lever ut Guds kjærlighet til menneskene her.

Jesus er sentrum i Bedehuskirken. Vi er nær hverandre, trofaste mot hverandre og tar del i hverandres liv. Huskirker er vår nære åndelige familie. Sammen gjør vi disipler og følger Jesus der han sender oss. Drømmen vår er å være en kirke til beste for byen.

Powered by Cornerstone