Podcast

Skapt til å Tilbe

"Latent i hvert menneske har Gud lagt et behov for å tilbe noe. Hvis vi ikke tilber Jesus, så vil vi tilbe noe annet, for vi er skapt for å tilbe. Av en eller annen grunn ønsker en allmektig Gud at mennesker lovsynger ham. Lovsang er ikke et mål i seg selv, men et middel for å gi Gud ære. Hvorfor lovsang? Fordi Han fortjener det."

Les mer

Hva er tro annet enn bønn.

Livene våre er fylt med både glede og sorg, oppturer og nedturer. Vi kan alle møte og oppleve vonde ting, men lidelse kommer ikke fra Gud. Hva gjør vi når dette skjer og hvor vil Gud at vi skal rette blikket når stormene raser.

Les mer

Alle er kalt til tjeneste

Vi kan alle leve midt i Guds kall og alt det innebærer. Moses diskuterte lenge med Gud og innvendingene han hadde var like våre. Når Moses så gikk gjorde Gud mirakler.

Les mer

Forbønnens Tjeneste

Bønn er mer enn personlig bønn. Vi har også fått forbønnens tjeneste der vi kan gå i forbønn for folk og land, for samfunn og kommunestyrer, og være med å be om at Guds vilje må skje på hvert sted.

Les mer

Grunnutrustningen - del 3: Oppstandelse fra de døde og evig dom

I militæret får man utdelt en grunnutrustning som man er helt avhengig av for å komme seg gjennom. Hebreerbrevet kapittel 6 snakker om grunnutrustningen for disipler av Jesus. Denne grunnutrustningen er lik for alle, samme hvilken personlighet og utrustning en har. De to siste elementene heter Oppstandelse fra de døde og Evig dom.

Les mer
Powered by Cornerstone