Podcast

Sikt høyt - gå lavt

2019 - nytt år og nye muligheter. En tid for å justere og fokusere mot nye høyder, og samtidig huske Jesu eksempel om å sikte høyt og bøye hjerte lavt

Les mer

Om å bryte opp

"Verdens mest utenkelige oppbrudd: Gud ble menneske! Det hadde vært tryggere å la være. I vår lengsel etter komfort og i vår søken etter trygghet, så inviterer Gud oss til å bryte opp, slik han brøt opp, og krysse noen grenser for evangeliet, og erfare friheten og gleden i et liv i tillit til Ham."

Les mer

Bibelen - Del 3

Den gamle sannheten om at hele Bibelen er Guds fullkomne ord er ikke lenger allment akseptert. På kort tid har mange gradvis begynt å tro at Bibelen bare inneholder Guds Ord. Hva en tenker at Bibelen ER påvirker hvordan en leser det som står der. Holder det fortsatt å tro at hele Bibelen fortsatt er like sant i 2018 som når den først ble skrevet?

Les mer

En bønnereise

Vi er på en bønnereise både som enkeltpersoner og fellesskap, hvor utgangspunktet er Gud, og hvor vi stadig kan vokse og få nye erfaringer når det gjelder bønn for både det nære og det fjerne.

Les mer
Powered by Cornerstone