Podcast

BØNN bør forandre situasjoner og MEG

Jesus sier i Johannes 15,7 «Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det.» Noen spør hvordan vi kan forkynne det? Hva vil ikke folk be om?. Men før Jesus lover at alt vi ber om skal gis oss, sier han og at vi må bli i ham og hans ord. Den forvandlingen dette fellesskapet med Jesus vil føre til, er at vi ber ikke for våre egne behov, men vi begynner å se verden og vår om givelser med Jesu øyne. Vi trenger å få et forvandlet hjerte og denne forvandlingen kan bare skje gjennom felleskap med Jesus og Guds ord.

Les mer

Er du forberedt?

Guds siste budskap til israelittene i Det gamle testamente, var at han en dag ville komme tilbake. Det var en advarsel til de som ikke levde i fullstendig lydighet til Ham. Med den forståelsen at Jesus også kommer tilbake, blir den samme advarselen gitt oss med håp om stor velsignelse for de som legger sin tro på Ham.

Les mer

Be for alle folk

Bibelen utfordrer oss på å be for alle folk. For å ha motivasjon og utholdenhet til å gjøre dette, trenger vi å forstå og kjenne Guds hjerte og ta del i noe av den smerte og nøden han bærer.

Les mer

Palmesøndag - Et møte med Kongen

“Palmesøndag er kanskje et velkjent bilde fra Bibelen, men vi trenger å stoppe opp, se, og lytte nøyere etter: for hvem er Han, denne mektige kongen som gir avkall på all ytre prakt for å redde oss menneske? Det ligger noe i luften på palmesøndag: Et grenseløst håp, et ekko av gamle profetier, og den brusende jubelen i Salomos Høysang.”

Les mer

Hele Familien bidrar del-2

Kirken er Jesus kropp her på jord. Du er tiltenkt og gitt en unik oppgave her. Hvordan bidrar du?

Les mer
Powered by Cornerstone