Podcast

"Jesus var Diakonal"

Jesus gikk omkring og gjorde vell forteller det nye testamentet oss. Det skal vi også gjøre! Etablering av Blå Kors Bryne skal gi oss noen gode rammer for å bygge et slikt bredt diakonalt arbeid. Vi får her høre mye fra et tilsvarende arbeid i Kristiansand.

Les mer

"Hva er en Generasjonspastor"

«En av de viktigste forpliktelser vi har som foreldre og som kirke, er å videreføre evangeliet til neste generasjon. Statistikk viser at for mange av ungdommene våre går bort fra sin tro etter at de flytter hjemmefra. Vi må sørge for prioriteringen av å gi stafettpinnen videre til de som kommer etter oss.»

Les mer

Retning

"Vi ender alle opp et sted. De små daglige valgene vi tar definerer retningen vi har. Jesus har sagt til oss at vi skal følge han, og i det ligger det en forventning om at våre valg leder oss mot han."

Les mer

BØNN bør forandre situasjoner og MEG

Jesus sier i Johannes 15,7 «Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det.» Noen spør hvordan vi kan forkynne det? Hva vil ikke folk be om?. Men før Jesus lover at alt vi ber om skal gis oss, sier han og at vi må bli i ham og hans ord. Den forvandlingen dette fellesskapet med Jesus vil føre til, er at vi ber ikke for våre egne behov, men vi begynner å se verden og vår om givelser med Jesu øyne. Vi trenger å få et forvandlet hjerte og denne forvandlingen kan bare skje gjennom felleskap med Jesus og Guds ord.

Les mer

Er du forberedt?

Guds siste budskap til israelittene i Det gamle testamente, var at han en dag ville komme tilbake. Det var en advarsel til de som ikke levde i fullstendig lydighet til Ham. Med den forståelsen at Jesus også kommer tilbake, blir den samme advarselen gitt oss med håp om stor velsignelse for de som legger sin tro på Ham.

Les mer
Powered by Cornerstone