KALL TIL BØNN

Sammen søker vi Gud, deler det Gud legger på hjertene våre, ber og løfter opp Jesu navn.

Les mer her

Våren 2021 er det fire av Bedehuskirkens unge voksne som har gjennomført DTS. Her har du en oppmuntrende hilsen fra Hanne Harbo, som var med som leder på en av bibelskolene.
Les mer
I Bedehuskirken ønsker vi å ha en kultur for å gi. Vi tenker det er helt naturlig og gi til kirken vi tilhører og samtidig gi til andre prosjekter eller organisasjoner.
Les mer
Påsken er kirkens viktigste høytid. Vi feirer Jesus død og oppstandelse. Han døde for oss og overvant døden. Her finnes det noen ressurser som kan brukes hjemme i Påskeuke.
Les mer
Få Info fra Bedehuskirken

Få med deg hva som skjer i Bedehuskirken. Du kan få tilsendt e-post eller SMS etter eget ønske.

Trykk her

Powered by Cornerstone