en kirke til beste for byen

Vi tror Gud vil forvandle Bryne med evangeliets kraft

Jesus
er sentrum i Bedehuskirken

Utdeling av tiende

I Bedehuskirken ønsker vi å ha en kultur for gi. Vi tenker at det er helt naturlig å gi inn til kirken vi tilhører og samtidig ut til andre prosjekter eller organisasjoner.

Som storfamilie har vi mulighet til å gi til eksterne prosjekt gjennom alle kollektene som blir tatt opp på gudstjenestene våre. Samtidig så gir vi bort 10% av alle gaver som blir gitt til Bedehuskirken.

 I år vil denne summen av penger fordeles på to forskjellige måter. Èn del bli satt av til prosjekter knyttet til å velsigne og tjene byen. Den andre delen blir det mulighet å søke støtte fra, slik som tidligere år. Her kan du søke om støtte til prosjekter du brenner for og har eierskap til. 

Har du et prosjekt som berører ditt hjerte så er du velkommen til å søke innen 31. desember 2018.

Søknadskjema finner du her

Podcast

Om å bryte opp

Om å bryte opp

En bønnereise

En bønnereise

Siste fra bloggen
En sensasjon
Julemysteriet er ikke først og fremst jomfrufødselen, selv om den i seg selv er sensasjonelt. Mysteriet er at Gud, som alltid har eksistert, ble et menneske; født inn i vår tidsforståelse.
Les mer
Foreldre i GN
I GN har vi en foreldregruppe som er bindeleddet mellom ungdomsleder og foreldre for at Susanne skal kunne nå ut med behov og ønsker på vegne av ungdommene.
Les mer
Han kommer i rett tid
«Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn.» (Gal 4:4-5)
Les mer
Hvem er bedehuskirken?

Vi vil ønske deg hjertelig velkommen til oss i Bedehuskirken!

Vi tror på en stor og god Gud som er opptatt av å få flere inn i sin familie. Det er vi i Bedehuskirken også opptatt av. Håper at du får se og erfare at det finnes en Gud som vil ha nært vennskap med deg. Enten du er på besøk eller om du er på leting etter et fellesskap å bli en del av, så håper vi du føler deg ønsket og sett. Du er varmt velkommen!

Les mer om kirken vår

Kommende eventer

Julaften

Større eventer

Julaften

Powered by Cornerstone