Huskirker

Bibelen beskriver at den første kristne kirken møttes i hjemmene. Der kom de ansikt til ansikt med hverandre og delte ikke bare søndagene og fasadene med hverandre. De delte hverdagen, på godt og vondt. De spiste sammen, ba, samtalte, delte Guds Ord, sang til Gud og feiret nattverd. Det var nærfamilien av de kristne. På den tiden var det ingen som tenkte at kirken var et bygg eller et tidspunkt på søndagsmorgener. Kirke var ekte, levende mennesker som prøvde å følge Jesus sammen. Det er det fortsatt.

Huskirker er vår måte å prøve å beskrive dette enkle, nære Jesus-fellesskapet. «Hus» fordi det samles i hjemmene, og «kirke» fordi vi tror det er helt og fullt kirke i ordets rette betydning. Der får en dele de nære tingene i livet. Der får en komme nærme nok til å vite om og bære hverandres byrder. Der får en bekjenne synder til hverandre og be for hverandre, dele behov og støtte hverandre og kjenne at en er en del av en liten Jesus-familie der en kan vokse som disippel av Jesus.

Huskirkene i Bedehuskirken er ulike i størrelse og form. I noen huskirker er det småbarnsfamilier, mens i andre er det ungdommer, og andre igjen har en salig blanding av folk i ulike livssituasjoner. Det som kjennetegner dem er at det er fellesskap som er fokusert på å leve nær Jesus, nær hverandre, og nær folk som enda ikke kjenner Jesus.

For oss i Bedehuskirken er det enda viktigere å være med i en huskirke enn å gå på gudstjenester. Gudstjenestene er samlingen av disse små Jesus-familiene. Vi håper at du finner en liten «Jesus-familie» å være en del av og bli inkludert inn i, der du får dele det ekte livet med alle dets utfordringer og gleder.

Interessert i å vite mer, kontakt Magnar.

Powered by Cornerstone