Ungdomstiden i Bedehuskirken strekker seg fra oppstart på ungdomskolen til ferdig videregående skole. Gjennom disse 6 årene ønsker vi å legge til rette for at tenåringene våre skal få lære om og erfare Jesus som den levende Gud. Sammen med foreldre og gode ledere ønsker vi å disippelgjøre ungdommene på best mulig måte i en ramme av godt og ungdommelig felleskap. Hvert av de 6 årene har derfor et gjennomtenkt innhold og bygger videre på hverandre. 

Konfirmasjonsåret: Tentro

Konfirmasjonsåret tentro er det andre året i ungdomstiden. I Bedehuskirken holder vi huskirken som det viktigste felleskapet. Dette gjelder også for tentro gjengen. I tillegg til huskirkesamling annenhver mandag vil de samles til en egen samling torsdager etter skoletid, fra 14.30-16.00.  

Konfirmasjonsåret har en lang tradisjon i landet vårt. Vi ønsker å se dette året sammen med alle de 6 årene i GN, og samtidig gi noe spesielt og en høyere forpliktelse for de som gjør tentro året i Bedehuskirken. Vi bekrefter ikke barnedåpen, så det stilles derfor ikke et krav om å være døpt eller la seg døpe for å ta del i konfirmasjonsåret tentro. Gjennom årene i GN ønsker vi å gi ungdommene et solid grunnlag for å ta gode og egne valg for tro og liv. 

 

For mer info ta kontakt med Håvard:

haavard.haugland@bedehuskirken.no  94835970

Påmelding: https://app.checkin.no/event/69598/konfirmasjonsaret-2024-25

 

 

Om Tentro Undervisning

Tentro har en tydelig kristen profil som er bygget på den kristne lære. Det vil være ulike temaer for samlingene. Vårt ønske er at ungdommene selv skal få prege samlingene. Det kan være ting de lurer på, eller noe de opplever i sin hverdag. Det skal være rom for tro, tvil og spørsmål. De store spørsmålene om Gud, og hvordan vi kan leve våre liv som kristne. Noen av temaene som tas opp i løpet av et år er: Hvem er Gud? Hvordan levde Jesus her på jorden? Bønn og bibel. Selvbilde og identitet.

Leksjoner: 
 
 1. Gud - en som søker kontakt  
 1. Jesus - en Gud her nede 
 1. Den hellige ånd - vår hjelper
 1. Redningsoppdraget - hvorfor kom egentlig Jesus? 
 1. Tro og tvil - gode svar på gode spørsmål
 1. Bønn - å prate med Gud 
 1. Bibelen - en kjærlighetshistorie
 1. Jesus - først  
 1. Identitet - hva speiler du deg i? 
 1. Ekte kjærlighet - å elske Gud, andre og seg selv
 1. Sex - hva er greia?
 1. En urettferdig verden - ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen  
 1. Kirke - verdens håp
 1. Gi det videre - Jesus synlig for alle 
 1. Veien videre - Gud har en plan 
Powered by Cornerstone