Vi i Bedehuskirken er i BibleProjects fanklubb, og under er vår oversettelse av deres Church at Home. Vi har valgt å oversette disse for å gi huskirkene våre en god ressurs som knytter våre liv til den store fortellingen vi finner i Bibelen.

 

1. Livets Vann

"Livets vann" handler om at Gud møter sitt folk i ørken, hvor alt av komfort, goder og hjelpemidler er tatt bort.

Trykk her

 

2. Gode Nyheter om Kongeriket

I historien "Gode nyheter om kongeriket" får vi se at selv de mest uvelkomne og tragiske hendelser, ikke kan hindre Guds plan med å gjenopprette verden.

Trykk her

 

3. Den Hellige Ånd

I bibelstudie "Den Hellige Ånd" skal vi se på tre steder i bibelen hvor Guds Ånd er aktiv i vår verden.

Trykk her

 

4. Gud er Hellig

I dette Bibelstudiet skal vi se nærmere på Guds hellighet. 

Trykk her

 

5. Vitne

I dette Bibelstudiet skal vi se nærmer på ordet “vitner”. Hva betyr det og hvordan blir det brukt i Bibelen?

Trykk her

 

6. Guds Karakter

I “Guds karakter” skal vi se hvordan Guds karakter åpenbares for Moses i 2. Mosebok.

Trykk her

 

7. Synd

I dette bibelstudiet skal vi se på hva bibelen sier om synd, og problemene det skaper i eget liv og i fellesskapet.

Trykk her

 

8. I Guds Bilde

“I Guds bilde” handler om at bibelen beskriver oss mennesker som svake og sårbare, men samtidig også satt i stand og kalt av Gud til å forvalte og råde over jorden på Guds vegne. 

Trykk her

 

9. Evangelium

Ordet “evangelium” har blitt hverdagslig og alminnelig i mange kristne tradisjoner, og for mange av oss har ordet mistet sin innflytelse og kraft. 

Trykk her

 

10. Gud

I bibelstudiet “Gud” vil vi reflektere over Guds identitet som et sammensatt vesen – Gud og samtidig Far, Sønn og Ånd.  

 

Trykk her

Powered by Cornerstone