Bønn

Gud kaller oss til å være et bønnens folk. Annenhver helg har vi en bønneressurs som kan brukes til å lede oss i bønn for et felles tema.

 

 

Bønneressurs uke 9 og 10

 

1. Takknemlighet 

“Vær alltid glade! Be uten opphold! Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus.” 

1. Tess 5:16-18 

Gud har sagt at gleden skal være vår styrke. Glede starter med et takknemlig hjerte. La oss begynne med å takke Gud for alt han har gitt oss og gjort for oss.  

 


 

2. Bønn for de som lener seg inn 

 “Jeg formaner dere fremfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.” 

1.Tim 2:1 og 3-4

Be for venner og familie som ikke kjenner Jesus enda. 

 


 

3. Bønnefokus 

Bønn

Denne uken vil vi “be om fred i Jerusalem” (Salme 122).  

  • Be om fred i Jerusalem 
  • Be om fred i hele Israel. 
  • Be om fred i Gaza, Vestbredden, Libanon og Syria. 
  • Be om forsoning og sannhet. 
  • Be om fysisk og psykisk helbredelse og legedom for mennesker som er rammet. 
  • Be om at araberne skal bli frigjort fra Hamas og at lokalbefolkningen i Gaza skal slippe å lide under Hamas sitt styre. 
  • Be om frelse for jøder og arabere. 

 

Powered by Cornerstone