Bønn

Gud kaller oss til å være et bønnens folk. Annenhver helg har vi en bønneressurs som kan brukes til å lede oss i bønn for et felles tema.

 

Bønneressurs uke 23 og 24

 

1. Takknemlighet 

“Vær alltid glade! Be uten opphold! Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus.” 

1. Tess 5:16-18 

Gud har sagt at gleden skal være vår styrke. Glede starter med et takknemlig hjerte. La oss begynne med å takke Gud for alt han har gitt oss og gjort for oss.  

 


 

2. Bønn for de som lener seg inn 

“Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» Apg 1.8 

  • Be for venner og familie som ikke kjenner Jesus. 
  • Be om frimodighet til å være Jesus sitt vitne til menneskene rundt oss. 

 


 

3. Bønnefokus: Hele Rogaland Be

I fjor, samlet over 1500 mennesker i Stavanger på "The Send: Rogaland". I etterkant av dette har det vokst fram et sterk samarbeid blant menigheter, forsamlinger, organisasjoner, bedehus og kirker her i Rogaland. Bedehuskirken har vært en del av dette. Ut av dette enhetsarbeidet har det kommet fram et initiativ som heter "Utsendt" som har fokus på enhet, bønn, misjon og ungdommer her i Rogaland. 

Uke 24 skal Bedehuskirken ta del i "Hele Rogaland Ber" som skal samle til bønn i flere av kommunene her i Rogaland. 

  • Be om at enhetsarbeidet fortsetter å vokse blant menigheter her i Time kommune og i Rogaland.
  • Be om at vi skal stå i sammen i bønn og at det påvirke alt vi gjør for Guds rike her i Rogaland.
  • Be om at Gud skal sende oss ut og at hans folk fra Rogaland kan være en velsignelse til folkeslagene i hele verden.
  • Be om at Gud skal styrke våre ungdommer og at de vil være en generasjon som lever i tro, frihet, og med deres identitet helt og fullt i Kristus.
Powered by Cornerstone