Ressurser/Blogg/Nyheter/Fra 6 til 12 bedehus i Futurum

Fra 6 til 12 bedehus i Futurum

Kort fortalt er Futurum et læringsfellesskap som strekker seg over 3 år med en samlinger i midten av hvert semester

Futurum er Bedehuskirkenes læringsfellesskap for andre bedehus. Denne høsten dobler vi og går fra å ha en syklus med 6 bedehus til å ha 2 sykluser med 6 bedehus i hver. Dette er et stort løft for oss, og det blir spennende å følge utviklingen videre. Kort fortalt er Futurum et læringsfellesskap som strekker seg over 3 år med en samlinger i midten av hvert semester (se video her for å få et lite inntrykk av hvordan Futurum fungerer). Samlingene med de 2 syklusene vil skjer parallelt. 

De 6 bedehusene som har vært med siden høsten 2017 skal ha sin siste samling i mars 2020. De får  tilbud om å fortsette i 3 nye år, og det er gode signaler på at det blir. De 6 nye bedehusene skal ha første samling på ImFs Lederkonferanse i november dette året.

Futurum er blitt kontaktet av 2 av kretsene i Indremisjonsforbundet med spørsmål om vi kan starte Futurum i deres krets. Det jobbes nå med en plan for å utvikle Futurum til å kunne tjene ca 50 bedehus. Det vil da være regionale prosesser på andre steder enn Bryne. For å kunne ha en forsvarlig utvikling utvikles det nå en plan for å hjelpe andre bedehus til å kunne fungere som vertskap, hvordan vi kan trene og istandsette flere som kan designe og fasselitere samlinger, hvordan vi kan trene veiledere og ikke minst hvordan vi kan sikre at kulturen i Futurum blir bevart.

Syklus 1 (2017-2020)

Syklus 2 (2019-2222)

Bore bedehus

Frekhaug bedehus

Bygstad bedehus

Laurhammer bedehus

Egersund misjonshus

Leirvik bedehus

Inn-kyrkja (Lye)

Sauda huskirker

Riske bedehus

Strand huskirker

Tonstad bedehus

Åseral bedehus

Fra 6 til 12 bedehus i Futurum

 Forberedende samling med Laurhammer bedehus, Leirvik bedheus og Sauda huskirker.

Powered by Cornerstone