Ressurser/Blogg/Nyheter/Ledersamling for huskirkepastorene

Ledersamling for huskirkepastorene

Bedehuskirken består av huskirker, og disse samlingene er en god mulighet for pastorteamet til å sette retning og gi info til lederne våre.

Mandag 19. oktober var huskirkepastorene i Bedehuskirken og ledere i huskirker i oppfølging av Bedehuskirken, samlet til ledersamling. Hvert semester, i mars og oktober, arrangeres denne samlingen. Målet er å søke Jesus i lag, bygge fellesskap, stå sammen, dele erfaring og lære fra hverandre. Bedehuskirken består av huskirker, og disse samlingene er en god mulighet for pastorteamet til å sette retning og gi info til lederne våre.

Denne gangen startet vi samlingen med å samtale om spørsmålet hvordan kan vi legge til rette for at Jesu nærvær preger huskirkesamlingene våre slik at mennesker blir styrket og fornyet i troen.

Vi fokusert også på hvordan vi forholder oss til det å vente. Når vi som kirke opplever at Gud sier vent, så kan dette oppleves og erfares forskjellig i de ulike huskirkene. Når gudstjenestene ikke arrangeres, så blir de vante rytmene endret. Dette gir et ekstra ansvar til huskirkepastorene om å inspirere til et disippelliv. Det ble delt erfaringer fra dette og hvordan denne ventetiden kan gi vekst i innhold, kvalitet og medlemmer i huskirkene, slik at flere mennesker får et sterkt møte med Jesus.

Powered by Cornerstone