Ressurser/Blogg/Nyheter/Bønn for Stortingsvalget

Bønn for Stortingsvalget

Den 13. september er det stortingsvalg og det er både vårt privilegium og ansvar å be til Gud for landet vårt.

Den 13. september er det stortingsvalg og det er både vårt privilegium og ansvar å be til Gud for landet vårt. De siste ukene nå før valget ønsker vi å oppfordre deg, din familie og huskirken du tilhører til å gå i forbønn for valget.  

Over 100 kristne ledere har gått sammen om å lage et opprop for bønn før stortingsvalget. Dette ønsker vi å stå sammen med kristen Norge i. Du kan ta del gjennom å bli med å be bønnene som er gjort i oppropet, benytte vår egen bønneressurs eller selvsagt be dine egne frie bønner. 

Ønsker du å ta del i daglige bønnepunkter finner du det på www.bonnforvalget.no 

 

Oppropet er som følger: 

Vi er takknemlige for å bo i et velfungerende demokrati, med fred og velstand. Vår bønn er at Gud må få sin vei med vår nasjon. Paulus formaner oss spesielt å “be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt”. (1. Tim 2,2). Vår oppfordring er derfor: Gå sammen i bygd og by og be for landet de siste ukene frem mot valgdagen 13. september!  

Vi ber for alle som stiller til valg. Vi ber også for medias rolle i videreformidlingen av valgkampen. Må det bli en redelig og respektfull tone mellom kandidatene, og må velgerne få et sant bilde av hva hvert parti står for.  

Vi ber for selve demokratiet, at ytringsfrihet og meningsmangfold skal ha gode kår, og at folket ser verdien av å bruke stemmeretten. Vi ber om rom for ulike livssyn, inkludert kristen tro i den offentlige debatten. Må vi få ekte toleranse og et oppgjør med alle former for rasisme og antisemittisme.  

Vi ber om politikere som er motivert av nestekjærlighet og rettferdighet. La oss få en regjering som gir folk hjelp til å leve og som forsvarer livets ukrenkelighet, enten det gjelder spørsmål om bioteknologi, ufødte barn, gamle eller syke.  

Vi ber om politikk som styrker familiene, så barna kan få oppleve det nære fellesskap med mor og far. Vi ber om et valgresultat som fremmer en god oppvekst for barn og unge, og forsterker bekjempelse av vold og overgrep.  

Vi ber om politikere med visdom og dømmekraft som tenker langsiktig og forvalter landets naturgitte ressurser godt. La oss se gründerskap og innovasjon av nyttige produkter og tjenester som både skaper arbeidsplasser og samtidig bygger samfunnet, slik haugianerne gjorde.  

Vi ber om politikere som bidrar til god mottakelse av innflyttere til landet og beskyttelse og hjelp til mennesker i andre deler av verden; fattige, flyktninger, fanger og forfulgte. Vi ber om politikk som bidrar til rettferdige og fredelige løsninger på konflikter, og vi ber om fred for Norges grenser.  

 

Powered by Cornerstone