Ressurser/Blogg/Nyheter/Bønn og fasteuke

Bønn og fasteuke

Det nærmer seg uke 40  og Bedehuskirkens bønn- og fasteuke. Fra mandag og frem til og med fredag i uke 40  vil det være mulighet for å delta på bønnesamlinger i den nye ungdomssalen på Saron.   

Det nærmer seg uke 40  og Bedehuskirkens bønn- og fasteuke. Vi begynner allerede med gudstjeneste på Saron søndag 3. mars kl 11:00, og så har vi bønn og faste fra mandag 4. oktober til og med fredag 8. oktober.  Fra mandag og frem til og med fredag i uke 40  vil det være mulighet for å delta på bønnesamlinger i den nye ungdomssalen på Saron.   

Kl 08:30 - 09:15 Lovsang og bønn  

Kl 11:30 - 12:00 Tidebønner og stillerom 

Kl 20:00 - 21:30 Lovsang og bønn søndag, tirsdag og torsdag.

Hver dag vil det bli publisert en bønneressurs som danner utgangspunkt for samlingene på Saron, men som også kan brukes alene, i familien, med venner eller i huskirken.  

Bibelen beskriver to ulike innfallsvinkler inn til bønn og faste. Den ene er en spontan respons på noe som skjer, eller et behov som oppstår. Den andre er der bønn og faste er en naturlig rytme i livet. I begge tilfeller kommer Gud oss i møte og vi ser at bønn og faste gjør en forskjell i både den synlige og den usynlige verden.    

Bønn og faste er en måte å vise Gud at det er bare Han som kan fylle alle våre behov. Det er bare Han som kan gripe inn med sin makt og sin frelse. Ved at vi ydmyker oss og gir avkall på alle andre ting, viser vi at vi er totalt avhengige av Han.   

2. Krøn 7:14   

"Når mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land."   

Sett av uke 40 til å søke Gud i bønn og faste sammen med storfamilien i Bedehuskirken.  

Bønneressurser til hver dag finner dere her: https://bedehuskirken.no/ressurser/bonn

Powered by Cornerstone