Ressurser/Blogg/Nyheter/«Pop-up» butikk og samlingsplass for flykninger

«Pop-up» butikk og samlingsplass for flykninger

Blå Kors Bryne er Bedehuskirken og Misjonskirken sin felles diakonale plattform. Gjennom Blå Kors Bryne ønsker vi å hjelpe i møte med flykninger som kommer til vårt nærmiljø og har i den forbindelse vært i dialog med kommune og frivillighetssentral for å avdekke behov.

På møte med kommune, frivillighetssentral og flyktning koordinator ble vi direkte utfordret på å huse en «pop-up» butikk på Saron. En butikk hvor det kan leveres inn klær, hygieneartikler og andre nødvendige ting, hvor trengende kan komme og plukke det de trenger. En plass hvor det også kan være mulighet for å få en kopp kaffi og prat.

Dette er noe som vi ønsker å hjelpe med og er nå i gang med forberedelser for oppstart og å planlegge for å kunne gjennomføre. Det er mange ting som ikke er avklart enda, men vi går i tro om at veien blir til underveis.

Det vi kan helt sikker si er at vi vil ha behov for flere frivillige. Vi vil i første omgang trenge folk som kan være med å ordne til, hente og skru innredning og organisere og sortere klær som samles inn. Når dette er gjort og vi går i gang, vil vi trenge folk som ønsker å bidra med å stå i butikken/være til stede for dem som kommer og organisere innsamling og sortering av klær etter behov. Det hadde vært veldig kjekt om vi kunne få til en god dugnad med å gjøre klar lokalene og få dette i gang.

Har du ikke registrert din hjelp enda så vil vi veldig gjerne høre fra deg på denne linken om hva du kan tenke deg å hjelpe med. Sammen kan vi få bety en stor forskjell.

Har du spørsmål så ta kontakt med anne.skailand@blakors.no

Powered by Cornerstone