Ressurser/Blogg/Nyheter/Bedehuskirken Leser Bibelen 2023

Bedehuskirken Leser Bibelen 2023

Det nærmer seg et nytt år, og igjen inviterer vi hele Bedehuskirken til å bli med å lese Bibelen. Vi følger Bibleproject sin leseplan med integrerte videoer som gir oversikt og bakgrunnsinformasjon.

Det nærmer seg et nytt år, og igjen inviterer vi hele Bedehuskirken til å bli med å lese Bibelen. Vi følger Bibleproject sin leseplan med integrerte videoer som gir oversikt og bakgrunnsinformasjon. Her er 4 momenter for å bli med å lese: 

1. Bibelen er Guds Ord 

Uansett om du leser Bibelen i bokform eller digitalt, så er hvert ord og setning helt unik. Bibelen forteller oss at Ordet vi leser er direkte fra Gud. Når du leser forvandles de trykte bokstavene og ordene seg. Gud kommer og er nær hos deg gjennom det du leser. Han som har skapt hele verden og holder den opp, han er nær deg ved sitt ord. 

2. Lange linjer, system og fremdrift 

Mange mennesker som leser Bibelen opplever at lesingen er tung, vanskelig, uforståelig og at de mister oversikten over det de leser. Ved å følge Bibleprojet sin leseplan får du hjelp til å holde fast på de lange linjene i hver bok. Strukturen i det litterære verket som forfatteren har laget blir synlig. Bibel appen med utkrysningen i kalenderen for hva som har blitt lest, fungerer som en motivator og holder tempoet oppe selv når det er vanskelig. 

3. Daglig salme og bønn 

I mange tusen år har Salmenes bok vært et sted som har gitt mennesker styrke, trøst, oppmuntring, håp og gjenkjennelse til eget liv. På samme måte som jødene brukte salmene som en daglig bønnebok, slik har også  Bibleproject bygget sin årsbibel rundt dette. Les en salme hver dag og la den inspirere og forme ditt bønneliv. 

4. Fellesskap 

I Bedehuskirken er vi flere som følger Bibleproject sin leseplan. Det gjør at vi opplever et lesefellesskap, og ofte preger dette samtalen i ulike sosiale lag. Å høre andres betraktninger og spørsmål til steder i Bibelen som en nettopp har lest selv, er berikende og motiverende. 

 
Bli med på reisen Hele Bedehuskirken leser Bibelen i 2023. 

Bli med og du får se at Guds ord åpner seg, det gir lys og enfoldig forstand (Salme 119:130). 

Mer info med link til leseplan her

Powered by Cornerstone