Ressurser/Blogg/Nyheter/Bønn og faste uke

Bønn og faste uke

Gode rytmer gjennom året er godt å hvile i. I Bedehuskirken har vi flere gode bønnerytmer sammen som storfamilie.

Blant annet at vi hver gudstjenestehelg har bønneressurser hvor vi sammen går i forbønn for et tema eller sak. En annen viktig rytme er at vi èn uke i semesteret setter av tiden til bønn og faste. På vår semesteret er dette uken før påske, som i år blir søndag 17.mars til fredag 22.mars. 

Bønn og faste uken er en viktig uke! Men for at den skal bli det den er tenkt, så kreves det bestemmelser og valg av oss til å sette av tid. Bønn og faste er praksiser som Jesus ber oss om å ha, det handler om relasjonen med han, nærhet og tettere på. Jesus inviterer oss til nærhet gjennom bønn og faste, og samtidig utfordrer han oss på å gå i kampen i himmelrommet, noe vi nettopp kan gjøre ved å gå i forbønn for noe eller noen.  

I bønn og faste uken vil det være bønneresurser for tre bønnestunder hver dag. Ved morgenbønn og bønn ved lunchtid kan du bli med staben i bønn fra ungdomslokalet på Saron. Ved bønn på kvelden, vil vi utfordre deg til å samles hjemme, sammen med noen venner, ektefellen eller hele familien.  

Tirsdag kveld inviterer Hognestad huskirken til Brønn på Fotland bedehus kl. 20.00. 

Bønneresursene finner du digitalt her. Er du av typen som liker noe håndfast så ta med deg en printet bønneressurs for hele uken på gudstjenestene frem mot Bønn og faste uken. 

Min anbefaling er å gjøre bestemmelse i dag om at denne muligheten vil jeg gå inn i. 

Powered by Cornerstone