Ressurser/Podcast/Mens Vi Venter - Folk som gir

Mens Vi Venter - Folk som gir

Magnar og Christina Helland - Temaet for gudstjenestene i Bedehuskirken høst 2023 er Mens vi venter. Målet er å bygge videre på temaet fra 2021/22 om Dypere Røtter og Ett år med Jesus 2022/23, for å se på hvordan apostlene forstod og praktiserte Jesu undervisning.

Christina Solberg Helland
Magnar Helland
Powered by Cornerstone