Ressurser/Podcast/Mens vi Venter: Paulus

Mens vi Venter: Paulus

Lachie McNicol - Temaet for gudstjenestene i Bedehuskirken høst 2023 er Mens Vi Venter. Målet er å bygge videre på temaet fra 2021/22 om Dypere Røtter og Ett år med Jesus 2022/23, for å se på hvordan apostlene forstod og praktiserte Jesu undervisning.

Lachie McNicol
Powered by Cornerstone