Gudstjeneste 2022

Gudstjeneste

Vi gleder oss til å komme sammen med storfamilien for å løfte blikket på han som er sentrum av livet – Jesus!

Storfamilien begynner gudstjenesten felles, før barna går til sin egen del av gudstjenesten med Minidisipler fordelt rundt i lokalet og på ungdomskolen. Aldersinndelingen for Minidisipler er som følger: 

Blå gruppe: 0-3/4 år, i følge med en trygg voksen 

Gul gruppe: 4-6 år 

Rød gruppe: 1. -4. klasse 

Svart gruppe: 5.-7. klasse 

På grunn av nye retningslinjer, begrensede plasser og påbud om tilviste plasser må alle som kommer på gudstjeneste melde seg på i forkant. Påmeldingen stenger når det er fullt, og senest lørdag kl. 20.00.

Alle må sitte ved det bordet de har fått tilvist når de kommer,  og det er ikke mulig og bytte plass.

En fra hver familie/tilsvarende nære melder på hvor mange som kommer, og sitter sammen rundt et bord. Det kan maks meldes på 8 stk i hver gruppe. 

Det er påbud om munnbind for alle over 12 år, når en ikke kan overholde meteren.

Påmeldingen finner du her.

Powered by Cornerstone